Skip to content

Vi hjälper ditt företag! Entreprenader inom industri och logistik är det snabbast växande området inom bemanning. Att omvandla fasta kostnader till rörliga ger bättre kontroll på företagets kostnader. NLE har kompetensen.

Metod

Arbetet startar med en analys av funktionens processer vilken resulterar i en offert baserad på styckepriser. Prissättningen sker ofta per enhet, vikt eller lastbärare. Vårt sätt att arbeta är anpassat till kundens verksamhet och ger oftast en högre produktivitet än vad som är möjligt i egen regi.

Vision

NLE är ett oberoende företag med korta beslutsvägar. Oberoendet garanterar att vi alltid intar kundens perspektiv vid upphandling av bl.a. transporter och 3PL-tjänster. Vi tror att vår mindre organisation är till fördel då våra kunder får snabba och raka besked.

Tjänster

NLE är en flexibel kort- och/eller långsiktig förstärkning till ditt företag. Vi erbjuder entreprenad-, konsulting-, management-, bemannings- och rekryteringstjänster utifrån ert perspektiv. Anlita NLE; ett bemanningsföretag med bred kompetens.

En mindre funktion eller avdelning är ofta en lämplig start för att skaffa sig erfarenhet av outsourcing.
Arbetet startar med en analys av funktionens processer vilken resulterar i en offert baserad på styckepriser. Prissättingen sker ofta per enhet, vikt eller lastbärare. Vårt sätt att arbeta är anpassat till kundens verksamhet och ger oftast en högre produktivitet än vad som är möjligt i egen regi.

Varför styckepriser?

  • Högre Kapacitet och flexibilitet (genom större logistikorganisation)
  • Lägre fasta kostnader
  • Specialistskompetens
  • Kontrollerad process med avtalade servicenivåer
  • Kvalitetssäkrad process

Vårt ansvar: 

  • Arbetsledning, planering och administration
  • Rekrytering, personalfrågor
  • Dokumentation