Skip to content

Konsulting

NLE är ett oberoende företag med korta beslutsvägar. Oberoendet garanterar att vi alltid intar kundens perspektiv vid upphandling av bl a transporter och 3PL tjänster. Vi tror att vår mindre organisation är till fördel då våra kunder får snabba och raka besked. Våra konsulter har lång erfarenhet inom logistik och kombinerar kunnande med nytänkande för att hitta optimala kundlösningar.