Metod

En mindre funktion eller avdelning är ofta en lämplig start för att skaffa sig erfarenhet av outsourcing.

Arbetet startar med en analys av funktionens processer vilken resulterar i en offert baserad på styckepriser. Prissättingen sker ofta per enhet, vikt eller lastbärare. Vårt sätt att arbeta är anpassat till kundens verksamhet och ger oftast en högre produktivitet än vad som är möjligt i egen regi.

Varför styckepriser?

  • Högre Kapacitet och flexibilitet (genom större logistikorganisation)
  • Lägre fasta kostnader
  • Specialistskompetens
  • Kontrollerad process med avtalade servicenivåer

Vårt ansvar

  • Kvalitetssäkrad process
  • Arbetsledning, planering och administration
  • Rekrytering, personalfrågor
  • Dokumentation